Press "Enter" to skip to content

Nový Model Hypnoterapie v České Republice (navrhovaný koncept)

Aby bylo možné pochopit navrhovaný model hypnoterapie v České republice, je třeba nejprve vyjasnit některé základní pojmy a principy.

Co je hypnoterapie?

Hypnoterapie je název psychoterapeutické modality, která využívá hypnózu jako pomoc při práci s různými specifickými příznaky nebo stavy. Hypnotický stav se vyznačuje stavem bdělého vědomí, v němž lidé zažívají oddělenou vnější pozornost a zaměření na vnitřní zážitky.

Proč se nejedná o léčbu, role hypnoterapie.

Léčba je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění. Nemoc je stav, při kterém je na základě působení vnitřních nebo vnějších okolností změněna nebo narušena funkce jednoho nebo více orgánů. Lékař je státem uznáván ve smyslu diagnostiky a léčby nemocí. Psycholog je odborník vyškolený k diagnostice a léčbě emocionálních a duševních poruch. Hypnoterapie se zabývá tím, co nespadá do působnosti lékaře ani psychologa, specializuje se například na hubnutí, odvykání kouření, nespavost a další.

Rozdíl mezi hypnoterapií a hypnózou

Rozdíl spočívá v tom, že hypnóza je definována jako stav mysli, zatímco hypnoterapie je název psychoterapeutické modality, ve které se hypnóza používá.

Kdo může podle stávajícího nastavení praktikovat hypnoterapii pro veřejnost.

Podle zákona č. 455/1991 Sbírky, o živnostenském podnikání, může hypnoterapii praktikovat pouze ten, kdo má vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Jaké další disciplíny kromě hypnoterapie spadají pod psychoterapii?

Je třeba zdůraznit, že hypnoterapie je součástí psychoterapie stejně jako mnoho dalších modalit, například behaviorální nebo kognitivní nebo humanistická terapie.

Hypnóza je samostatnou formou terapie.

Evropská asociace pro psychoterapii uvádí, že hypnóza by neměla být stažena z veřejné domény, ať už jde o výcvik, nebo její dostupnost jako terapie. Zároveň dodává, že hypnóza může stát samostatně jako forma terapie nebo jako doplněk k jakémukoliv jinému povolání, neměla by však být uzurpována žádnou jinou profesí.

Co je součástí navrhovaného modelu hypnoterapie?

Je třeba, aby hypnoterapie byla praktikována komplementárně jako samostatná specializace, která splňuje minimální standardy ve vzdělání a kompetence hypnoterapeuta. Role hypnoterapeuta je komplementární ve smyslu, že terapeutický proces řídí psycholog nebo psychiatr, který postupuje pacienta hypnoterapeutovi za konkrétním účelem.

Například pacient má diagnostikovanou úzkostnou generalizovanou poruchu. Mezitím, co s ním psycholog pracuje, se může objevit nespavost nebo přejídání, to může být v kompetenci hypnoterapeuta, který je vyškolený s těmito vedlejšími problémy pracovat.

Psychoterapeutický proces může tak postupovat efektivněji, aniž by vedlejší problém ovlivnil jeho vývoj.

Proč je třeba nastavit hypnoterapii jako samostatný komplementární obor?

Pokud vezmeme v úvahu, že je možné rozdělit psychoterapeutickou praxi na multimodální nebo konkrétní, tak zjistíme, že není možné jednu modalitu použít ve všech případech, nicméně předpokladem je, že specializace v konkrétní modalitě může zefektivnit terapeutický proces, neboť znalosti a zkušenosti často bývají hlubší.

Nejedná se o vyloučení ze skupiny psychoterapie, jde o technicky jiný proces, kterým klient prochází.

Pokud byste teď chtěli zdůraznit, že hypnoterapie je modalitou, která patří do skupiny psychoterapie, pak máte pravdu. Nicméně nový model hypnoterapie se liší od současného tím, že se jedná o technicky jiný průběh, kterým pacient prochází. Místo, aby hypnóza byla aplikována psychoterapeutem, je provedena hypnoterapeutem. Jakmile hypnoterapeut pomůže dosáhnout stanoveného cíle, psychoterapeut poté pokračuje ve své práci, někdy i souběžně.

Jaké existují regulační nástroje pro zajištění bezpečnosti veřejnosti?

V tuto chvíli hypnoterapie není v České republice regulovaným oborem. Nicméně existují nástroje, které pomáhají zajišťovat bezpečnou praxi hypnoterapeutů pro veřejnost. Mezi ně patří spolky jako Český spolek hypnoterapetů nebo Britská asociace terapeutů a hypnoterapeutů. Existuje i etický kodex a standardy ve vzdělávání a kompetence hypnoterapeuta. Kromě toho existuje i etický kodex pro supervizory v hypnoterapii.

Hypnoterapie jako samostatná činnost v živnostenském zákoně.

Navrhujeme, aby v zákoně č. 455/1991, §25, příloha 4, byla uvedena živnost volná: „Poskytování hypnoterapeutických služeb“, která je definována těmito kritérii:

  • Indukuje hypnózu v klientovi s cílem posílit motivaci nebo změny vzorce chování.
  • Pomocí konzultace motivuje klienta, aby určil povahu problému.
  • Připravuje klienta na hypnózu tím, že mu vysvětlí, jak hypnóza funguje a co během ní klient zažije.
  • Testuje subjekt k určení stupně fyzické a emocionální sugestibility.
  • Indukuje hypnózu v klientovi pomocí individuálních metod a postupů založených na interpretaci výsledků testů a analýzy problému klienta.
  • Může trénovat klienta v používání autohypnózy.

Pomoc vytíženému systému zdravotnictví

Specializace v psychoterapeutické modalitě, jako je hypnoterapie, může pomoci usnadnit práci psychologů a psychoterapeutů, kteří někdy mohou být pracovně přetíženi.

Postupování pacienta.

Nový model hypnoterapie také navrhuje, aby se zavedlo postupování pacienta dalším specialistům v soukromé praxi.

Pacient versus klient.

Označení pacient je běžné ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že hypnoterapie není součástí zdravotnictví, používá se označení klient.

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *