Press "Enter" to skip to content

Experimentální hypnóza: 3., aktualizované a rozšířené vydání

Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách. Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit. Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť. Uvádí ukázky vsugerovaného zapo-menutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce. Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experi-menty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology. Publikace za-ujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobáda-ných hlubinách lidské psychiky.

Autor: Kratochvíl, Stanislav
Nakladatel: Grada
Elektronická kniha, 368 stran, bez zabezpečení DRM
Rok vydání: 2011
V prodeji na adrese: https://www.kosmas.cz/knihy/184547/experimentalni-hypnoza/